Hlavná stránka O škole Fotoalbum Triedy

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Modernizácia vzdelávania – nie v triede, ale mimo nej

Článok v učiteľských novinách

Sponzorský dar

Dňa 10. 11. 2015 daroval do školského akvária 7 kusov rybiek pán Miroslav Slamka z Trnavy, za čo mu ďakujeme.

Jeho prispením sme spestrili sortiment chovaných rybiek, čím akvárium získalo na atraktivite.

Ing. Ľudovít Škrabák
riaditeľ školy

 

     

Imatrikulácie 2015

Do galérie Imatrikulácie 2015 boli pridané fotografie.

Deň otvorených dverí október 2015
5. 10. 2015

Do galérie Deň otvorených dverí október 2015 boli pridané fotografie.

Deň otvorených dverí a deň kynológie

Dňa 1. oktróbra 2015 (vo štvrtok) sa bude konať na našej škole Deň otvorených dverí a deň kynológie. Pozývame všetkých záujemcov o štúdium a všetkých našich priaznivcov. Plagat_DOD.pdf

Rodičovské združenie

Dňa 5. októbra 2015 v pondelok o 16.30 hod. sa uskutoční plenárne rodičovské združenie a následne o 17.00 hod. triednické rodičovské združenie.

Kreatívny chovateľský krúžok

Žiaci nášho chovateľského krúžku sa okrem chovateľských úspechov môžu pochváliť aj svojou spoločenskou kreativitou, keď vedúcemu krúžku MVDr. Holkovičovi k jeho životného jubileu darovali sladký darček v tvare typickom pre krúžok venujúci sa exotom a plazom.

Do galérie Kreatívny chovateľský krúžok boli pridané fotografie.

Príhovor riaditeľa školy na otvorení šk. roka 2015/2016

Vážení rodičia, milí žiaci,
Vážený pedagogický zbor,

Dnes sa otvorili brány všetkých stredných škôl na Slovensku a my v tunajšej škole začíname už 93 školský rok. Na jeho prahu vítam predovšetkým Vás žiakov druhého, tretieho, štvrtého ročníka a osobitne vítam žiakov prvého ročníka, ktorým sa dnes začína stredoškolské štúdium.

Príprava krmovín

Dni prázdnin sú už za nami a s nimi aj práce pri zbere krmovín na zimné obdobie.

29. augusta sme na školskom hospodárstve ukončili silážovanie kukurice, ktorému predchádzalo senážovanie a sušenie sena. Kvalitná krmovinová základňa je jedným z najvýznamnejších činiteľov úžitkovosti našich zvierat, o čom svedčí aj najvyššia kvalita predávaného mlieka zo šľachtiteľského chovu kráv.

Náš ďalší úspech na Národnej výstave

Pred tromi týždňami sme na tejto stránke informovali o príprave našich zvierat na Národnú výstavu, počas výstavy Agrokomplex 2015 v Nitre.

Na toto podujatie sme sa zamerali so všetkou vervou, nakoľko to bol 10. ročník tejto prestížnej výstavy a tak ako každý vystavovateľ, aj my sme chceli s našou kolekciou holsteinskeho dobytku uspieť. Naša snaha nebola márna a výsledok stojí skutočne za povšimnutie, keď sme si odniesli tieto ocenenia:

Nedeľa 29. 11. 2015

Počet návštev: 1418046

photo