Hlavná stránka O škole Fotoalbum Triedy

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Zápis žiakov do 1. ročníka na šk. r. 2016/17

Zápis žiakov do 1. ročníka  sa uskutoční 16. mája t.j. pondelok od 12,00 do 16,00 hod.

     18. mája t.j. streda od 12,00 do 16,00 hod.

     19. mája t. j. štvrtok od 9,00 do 14,00 hod.

Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích skúšok ZOZNAM_prijati_a_neprijati_2016-17.pdf

1. Kolo prijímacích skúšok

1. Kolo prijímacich skušok sa bude na našej škole konať:

1.       Termín 9. maja 2016

2.       Termín 12. maja 2016

Bližšie info v pozvánke. Kriteria_na_prijatie_uchadzacov_pre_sk_r__2016-17.pdf

Úspech nášho žiaka v súťaži Mladý chovateľ

Náš žiak 2.B triedy Matúš Goláň sa zúčastnil súťaže Mladý chovateľ pod záštitou Slovenského zväzu chovateľov. So svojou prácou "Odchov mladej hydiny" v krajskom kole v Chocholnej - Velčice získal 1. miesto a v celoslovenskom kole v Žarnovici opäť zvíťazil.

Medzinárodná Olympiáda Mladých chovateľov sa konala v Ostrave, do tohto medzinárodného kola sa dostalo 7 najlepších mladých chovateľov zo Slovenska, ktorý reprezentovali svojimi vedomosťami a skúsenosťami svoje základné organizácie, Slovenský zväz chovateľov a taktiež celkovo Slovenskú republiku.

SOČ opäť pre nás úspešne

Celoštátna prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti sa konala 28. apríla v Bratislave.

Jej 38. Ročník bol pre nás opäť úspešný, keď v odbore Pôdohospodárstvo, Šimon Radošovský obsadil 2. miesto a v odbore Biológia, Michal Kopecký skončil na 5. mieste.

   Týmito umiestneniami pokračujú v dlhoročnej tradícii školy, ktorá sa do SOČ zapája od jej vzniku.

MLADÝ EKOFARMÁR
20. 4. 2016

Do galérie MLADÝ EKOFARMÁR boli pridané fotografie.

Rodičovské združenie

Dňa 25.apríla 2016 v pondelok o 16.30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie a následne o 17.30 hod. stretnutie rady rodičov.

Maturita z praxe

V marci začal maratón maturitných skúšok v stredných školách.

Pokračovaním písomnej formy bola u nás v tomto týždni praktická časť, keď maturanti odpovedali prezentáciou komplexných odborných prác a vylosovaného praktického zadania.

Ako vidieť na fotografii veterinári ovládajú nielen anatómiu, ale musia ju aj prakticky deklarovať.

Deň učiteľov

Marec je mesiacom knihy. V tomto mesiaci majú svoj sviatok učitelia, kedy sa zamýšľame nad ich prácou či poslaním. Tohtoročný Deň učiteľov bol pre nás zvlášť významným, nakoľko zástupca riaditeľa školy, Ján Piešťanský prevzal z rúk ministra školstva Veľkú medailu sv. Gorazda.

Toto najvyššie ocenenie v rezorte školstva mu bolo udelené za rozvoj medzinárodnej spolupráce  v oblasti poľnohospodárskeho  vzdelávania.

Zahraničná prax o firme HORSCH

SOŠPaSV v Trnave spolupracuje so zahraničnými partnermi v EÚ už 25 rokov.

V rámci inovácie okrem tradičných škôl, fariem a firiem nadviazala spoluprácu s popredným svetovým výrobcom poľnohospodárskej techniky, nemeckou firmou Horsch.

Zástupcovia Horschu vykonali 7. Marca 2016 v škole výber žiakov na 5 týždňovú odbornú prax do jeho výrobných hál.

Pondelok 30. 5. 2016

Počet návštev: 1515920

photo